5 lat gwarancji dystrybutora F.H. Foto-Technika Warunki gwarancji

 


F.H. Foto-Technika (zwana w dalszej części „Foto-Technika”) udziela gwarancji na poniższych
warunkach na produkty SAMYANG sprzedawane w Polsce, które w normalnym zastosowaniu i
konserwacji są wolne od wad w ustalonym okresie objętym gwarancją. Jeśli jakiś produkt okaże się
wadliwy w okresie ochrony gwarancyjnej, Foto-Technika naprawi go bezpłatnie zgodnie z niniejszymi
warunkami gwarancji lub bezpłatnie wymieni na inne urządzenie takiej samej serii lub porównywalny
nowszy model.


1. Klienci uprawnieni do roszczeń gwarancyjnych

 

Roszczenia wynikające z 5-letniej gwarancji przysługują klientom, którzy posiadają adres w Polsce i
dokonali rejestracji produktu SAMYANG zakupionego w Polsce po 1 czerwca 2016 roku w ciągu 60
dni od dnia zakupu na stronie internetowej SAMYANG:
http://samyang-foto.pl/pl/serwis/5-lat-gwarancji.
Ochrona gwarancyjna obowiązuje dopiero od momentu potwierdzenia rejestracji klienta przez Foto-
Technika. Nie ma możliwości przeniesienia gwarancji.

 

2. Okres gwarancji

 

Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres 5 lat od daty zakupu produktu. Datę zakupu wyznacza
data wystawienia paragonu.

 

3. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych:

 

4. Świadczenia Foto-Technika:

 

5. Wyłączenia gwarancji:

 

Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia, które powstały w wyniku jednego lub kliku poniższych
zdarzeń:

 

6. Ochrona danych:

Wraz z rejestracją na 5-letnią gwarancję klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez
Foto-Technika oraz wykorzystanie swoich danych przez Foto-Technika i centra serwisowe
autoryzowane przez Foto-Technika do realizacji gwarancji . Dane nie będą przekazywane osobom
trzecim i służą wyłącznie do przetwarzania w ramach niniejszych warunków.

 

7. Pozostałe informacje: